9.3 C
Nürnberg, DE
April 16, 2024
Cultură România

                      Repere comentate  în baza cronicii lui Dan Teodorescu „Legământul din cuvinte”

Marcel Proust susținea: „În zilele noastre un scriitor de geniu are totul de făcut…”,  în acest concurs al oamenilor iluștri de mare pondere se înscrie și figura proeminentă a artistului Dan Teodorescu, cel care prin intensitatea scriitoricească stabilește identitatea eternă a neamului nostru românesc, or cartea Domniei Sale „Legământul din cuvinte”, al 32-lea volum, din suita de cărţi publicate de scriitor, reprezintă o carte de publicistică, un compendiu al manifestărilor culturale și sportive din perioada iulie- septembrie 2022.

    De fapt, această cronică este o continuitate a lanțului expresiv, în cheie publicistică, ce conturează teoria modernă a sublimului în știință, cultură, artă, sport, istorie, fiind o remarcă a timpului în care ne aflăm, un material sub unghi estetic, realizând ideea de ideal al frumuseții, continuității umane, un model de reportaj surprins în sferă largă și atotcuprinzătoare a omenescului.

    Specificul cărții ține de receptivitatea artistică a percepţiei scriitoriceşti, ce realizează o schemă a evenimentelor cu scop de informare, devenind o frescă a vremii, supusă acelui proces de înnoire permanentă, în funcție de succesiunea evenimentelor spiritualității moderne, prin care

Dan Teodorescu devine artistul autentic, un acut observator, conectat la diversitatea activităților vieții social-artistice pe care le ia la condei, conferindu-le temeiuri adânci.

    Manifestând un interes sporit pentru cultura civilizației românești, și nu doar, Dan Teodorescu va justifica prin șirul cronicilor sale durabilitatea epocii pe care o reliefează, or prin lucrările dumnealui poporul român mai câștigă un reper de eternitate, adăugând concretețe și precizie unor momente istorice din care se pot deduce, în urma lecturii lor, idei plauzibile, acestea formând o nouă sugestie pentru viața activă, scutirea de aversiunile deznădejdii și disperării de pe urma evenimentelor negative ale zilelor în care trăim.

    Inteligența scriitoricească a lui Dan Teodorescu sporește prin marea pasiune pentru cuvânt.  „Legământul din cuvinte” devine un alfabet al evenimentelor cultural-artistice, sportive, istorice și științifice, o adevărată sursă de inspirație, un reper în calea uitării, o lucrare bine realizată, căci autorul înserează în paginile cărții anumite imagini, gânduri, sugestii pe care le salvează în fragmentele de timp concret.

    În concluzie, pot afirma,cu certitudine, faptul că „Legământul din cuvinte” reprezintă însăși imaginea vieții noastre românești, exprimată în adevărul etern al ei, un catalog al faptelor intercalate în timp, loc, circumstanțe legate de cauză și efect, o perioadă determinată de timp, anume iulie-septembrie 2022, care se prezintă ca o circumferință a cunoașterii, trecută prin prisma inteligenței scriitoricești a autorului.

    Felicitări majore Maestrului Cuvântului care ne uneşte, Dan Teodorescu!

 poeta și profesoara Veronica Rusu-Bucico (foto), din municipiul Bălți, din Rep. Moldova

Related posts

SPECIAL: ATELIERUL DE LUCRU WORKING WITH WHITEHALL

Moderator1

Nava-Școală MIRCEA – ambasadorul României sustenabile

Moderator1

Moartea dinaintea morții – cartea testament a scriitorului ploieștean Mihai Vișoiu, autoexilat în Bărăgan

Theodora-Raluca Paun

22 litografii de Salvador Dali, scoase la licitație în București

Oana Roxana Gherasim

Lansare bancnotă în memoria Ecaterinei Teodoroiu

Moderator1

Manifestare culturala la ALPI pe 8 mai 2022

Theodora-Raluca Paun

Lasă un comentariu

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy