24.1 C
Nürnberg, DE
June 24, 2024
Noutăți

                  Abordarea critică a cronicii ”Iaşi 33” de Dan Teodorescu

                  Abordarea critică a cronicii ”Iaşi 33” de Dan Teodorescu

 Cercetările teoretice cât și experiența literară a demonstrat că niciodată estetica nu a dus la creare de frumos, la fel precum logica nu a creat un adevăr. Condiția ideală ce explică apogeul unui adevăr al frumosului constă în explicarea şi în potențarea  mișcării faptelor de viață, mărirea obiectivelor de cunoaștere ce urmăresc dezvoltarea gradată, spre culminarea frumosului și eternului.

    În acest sens, noul volum Iași 33 al scriitorului-cronicar, ziarist și poet Dan Teodorescu reprezintă o continuitate a cărții despre viață, o cronica amplă, plăsmuită cu dragoste și interes sporit pentru manifestările cultural-artistice, științifico-sociale și sportive din perioada octombrie- decembrie 2022, un nou volum din lanțul expresiv al cronicii  contemporane; doar că prin acest segment scriitoricesc  autorul propune, ca de fiecare dată cu apariția unui nou volum, dimensiuni și valențe noi ce se perindă printr-un timp și spațiu concret, în funcție de contextul specific al mediului pe care îl traversează, oferind posterității o formulă vie a leagănului spiritualității române moderne, or  lucrările ce atestă un specific documentar, sedimentează extraordinara afirmare a valențelor frumosului și eternului neamului nostru.

   De aici, neobositul cronicar, prin perspectiva scriitoricească, inundă paginile valoroase cu atestări și reflecții asupra faptelor, evenimentelor ce au avut loc în această perioadă de timp – octombrie- decembrie: spre exemplu, în cele 15 capitole extinse pe o porțiune de 900 de pagini de cultură, istorie, religie, sport, în dimensiuni naționale și internaționale, se înscriu mai multe evenimente în ordine cronologică, debutând cu frumoasa “Sărbătoare Internațională a persoanelor vârstnice”, o remarcă de rezistență și înțelepciune vie, urmată de lansarea volumului “ 80 de ani de la pogromul de la Iași și Holocaustul din România”, pagini ce înscriu marea durere a oamenilor care au avut de trecut prin adânci suferinți- orori ale destinului vitreg . O cronica aparte este rezervată Dialogului CulturalArtistic, realizat între România și Republica Moldova, ce s-a desfășurat la Primăria municipiului Iași, în sala Vasile Pogor- un proiect fondat de Liga Scriitorilor Români, Filiala Iași Nord- Est Cultural și USARB, autori-iniţiatori ai căruia sunt, deopotrivă,  Președintele Ligii Dan Teodorescu și poeta Veronica Rusu Bucico – activitate ce urmărește cunoașterea și recunoașterea unor valori validate prin timp, legată de experiența oamenilor care înscriu o pagină aleasă în istoria neamului românesc pe cursul evoluției ei. Fondul descriptiv senzaţional este rezervat unui eveniment desfășurat la Grădina Botanică din Iași -o feerie de culori autumnale care- ți inundă  sufletul de bucurie prin diversitatea cromatică. O ținută a excelenței cultural-artistice i-a revenit Cenacului Literar “Arthur Silvestru”- eveniment desfășurat la Cercul Militar Cluj, în Sala Armelor, integrând prezența scriitorilor din întreaga țară. O filă aparte în acest volum al istoriei moderne este dedicată Marei Sărbători Naționale a României și comemorarea acelor 104 ani de la Marea Unire -o recunoaștere a istoriei virtuții românești, o formulă de biruință prin timp ce depășește cu mult rolul de consemnare a unor evenimente istorice și a multor alte evenimente care sintetizeză formula unei pârghii axiologice de mare importanță.

    Autorul, prin diversitatea aspectelor prezentate, a conceput acest volum, ca de altfel și pe celelalte, dint- o convingere că cele înserate în paginile cărții pot oferi o contribuție reală la cunoașterea și recunoașterea unor valori perindate prin timp, valori ale spiritului românesc- o lucrare de mare rezonanță pentru contemporanietate, or volumul de față este o sinteză ce oferă cititorilor o suită de cronologii într-o sintagmă deja adoptată care creionează idea de tezaur incontestabil, transmis posterității,  realizându-se o corelare, o simbioză a evenimentelor relevante din domeniile vieții sociale, culturale, religioase, artistice, sportive, căci doar astfel se poate cristaliza, în viziunea scriitorului Dan Teodorescu, o formulă coerentă, concludentă a unei societăți, în ascendența, evoluției ei.

   Lucrarea de față integrează momente nu doar parcurse de autor, ci și multe evenimente de mare amploare adunate de pe mapamond. Această cronologie stârnește și, totodată, dispune de argumente pentru a alimenta interesul cititorului adresându-i-se convingerilor lui, căci cartea creează un aer aparte, o anume  autoritate, ca principiu euristic, deși s-ar părea, la prima vedere, că amalgamul de cuvinte, concentrat în lucrare, susține doar o notă informativă, lipsită de încărcătură emotivă, diferită de cea a unui discurs literar. Totuși constatăm pasaje întregi în derularea lor cronologică, viu de imaginat, mai cu temei, înclinate spre emoțional decât spre euristic – moment care generează argumentul forte susținut de efectul impunător al limbii asupra cititorului, datorită faptului că emoțiile evenimentelor descrise se suprapun cu cele ale discursului nonliterar, iar trăirile cititorului sunt variabile şi pot susține  acest lucru din perspectiva unui cititor avizat.

   Volumul este structurat în 15 capitole, fiecare fiind intitulat, dezvăluind o informație, pe alocuri cu puțin exces, dar integrând o calitate ordonată a textului în sine – cea cu referință la totalitatea, simetria operei, proiectând o integritate  a consecutivității faptelor, unde măiestria vădită a ziaristului și scriitorului Dan Teodorescu realizează un principiu al echivalenței de pe axa selecției pe cea a combinării evenimentelor petrecute aievea, evitând controversele literare, căci o lucrare literară ține de o formulă bazată, mai cu temei, pe contragere și nu pe expansiune, precum ar face-o arta cinematografică, spre exemplu.

   În cronică sunt imprimate evenimente concentrate, consemnate fără ocolișuri,  punând la dispoziția cititorului repere diminuate și incomplete pe care autorul le completează prin refacerea circumstanțelor ce include, pe bune, lumea fizică și socială însoțită de argumente și imagini foto la care se referă, astfel invitându-l parcă pe cititor să coreleze enunțurile imprimate cu imaginea evenimentului finalizat.

   Cartea este un argument pentru eternitate, realizată în cheia unui dialog cu un vorbitor, un auditoriu imaginat, iar, pe alocuri, imprimă sintagma unui monolog reflexiv de tipul:”… Zis și …până l-am văzut făcut, numai noi știm cât am avut de furcă!..”( pagina 462, capitolul 7 “Istoria clipei”).

   Totuși, deosebirea acestei cronici selecte de o operă pur literară este evidentă, iar în cazul lucrării de față atestăm tendința de implicare intenționată, din partea autorului, căci informația pusă la dispoziția cititorului cere o atenție în cadrul lecturării – cea de contemplare; în mare parte, totuși, atestăm și nuanţe preluate din realitatea cotidiană.

   Stilul scriitoricesc este natural, publicistic, pe o întindere mai mare, fără să forțeze prea mult imaginația, având un set propriu de convenții, cu adaos de concretețe și precizie a stampelor preluate din viața cotidiană din care descind idei plauzibile, conferind, astfel, încă o notă definitorie acestui tip de literatură documentară, lipsită , practic, de metaforă, însă pentru consumatorii de noutăți extinse pe diferite arii de viață, volumul inspiră afecțiune și interes, datorită trăsăturilor specifice ce o individualizează și o detașează, în același timp, de evenimentele nonliterare.

    Așa precum critica literară gravitează spre psihologie mai mult decât spre studiul profesionist al literaturii, după părerea mea, lucrarea de față concentrează o structură mentală, axată pe intenția de perpetuare a frumosului, în pofida ființării sale ca structură lingvistică, drept argument având principiul consolidării prin cuvinte.

   În general, întreaga cronică teodoresciană se prezintă ca un discurs forte, în sensul vast al cuvântului, incluzând segmente de vorbire și scriere, imprimate, cu mici întreruperi, pe alocuri, de la un singur scriitor, astfel integrând trăsături simpliste, dar de o mare pondere cu interes național și internațional  chiar, acest discurs select din setul de volume impunătoare ale scriitorului Dan Teodorescu realizează dimensiunea unui gen de literatură din care discerne și capacitatea de a transmite aserțiuni ca fond și formă generațiilor ce vin, sensul care urmărește un rezultat al menținerii, statutului nostru de Neam Creștin ales, popor cu demnitate și dorință de perpetuare, axat pe o evidență a faptelor ce merită să se înscrie în condica  coloanei vertebrale a României, a Neamului Românesc.

   Această ultimă abordare mi-a părut importantă, deoarece aș vrea să evit riscul de a confunda o simplă înșiruire documentară, de un discurs literar-publicistic, exprimat de talentul înnăscut al artistului care urmărește tendința de perfecționare în arta sa, pornind din interesul și atenția asupra multor particularități importante ce se înscriu în analele istoriei unei societăți, opunându-se, astfel, unui rău contagios al ignoranței și inculturii de care suntem atinși în ultima vreme, ori, așa precum am insistat și anterior, dacă am avea o lipsă de informații a faptelor și evenimentelor acestei vremi abordate în carte, cronica relatată poate servi drept o circumferință a cunoașterii, un catalog, un pașaport al vieții, intercalate în timp și spațiu, circumstanțe legate de cauze și efectele unui adevăr etern al cuvântului, căci intenția scriitoricească a maestrului nu se axează doar pe realitatea însăși ce reprezintă un raport, în sensul cel mai propriu, dintre subiect și obiect, fapte și întâmplări, dintre creație și lumea ei, ci menirea  realizării dumnealui constă în cea de a alege, de a uni, cu scop de potențare a sublimului, având nobila chemare de a exprima frumosul care se ocupă de un adevăr al existenței noastre din care discern  idei  ce se manifestă în materie sensibilă.

   Pe final, țin să-i mulțumesc distinsului scriitor Dan Teodorescu pentru această muncă sisifică care are menirea de a exprima frumosul și sublimul zilelor noastre, aducându- i  felicitări pentru nobila intenție de a se apropia prin ceea ce realizează, de misterului eternității, dorindu-i multă sănătate și ani de viață, cu și mai multe realizări deosebite ce reușesc să înscrie, prin cuvinte, clipe de viața adevărată, conferind orașului iubit – Iașul cel cu “nimb  de laur”, țării și lumii întregi un stil sobru cu lipsă de prisos, identic crezului său scriitoricesc.

Drept de autor: Veronica Rusu-Bucico

Related posts

Eveniment cultural 29 noiembrie 2022 la Biblioteca Judeteana Valcea

Theodora-Raluca Paun

160 de politisti si politisti locali din Bucuresti, pregatiti in domeniul prevenirii consumului de droguri in luna martie

Theodora-Raluca Paun

Revelionul în jurul lumii. Ce tradiții de Anul Nou se respectă chiar și în pandemie în Germania, India, Japonia ori Brazilia …

Liliana Moldovan

Comunicat ANA – Vizita de lucru a unei delegații din Republica Moldova, la Agentia Nationala Antidrog

Theodora-Raluca Paun

13 octombrie 2023 – Lansare de carte la Biblioteca Judeteana Valcea

Theodora-Raluca Paun

După-amiază cu ceață

Theodora-Raluca Paun

Lasă un comentariu

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy