26.4 C
Nürnberg, DE
June 24, 2024
Exclusiv

Despre scriitorul și Părintele Ilie Bucur Cașu și gândurile sale referitoare la Sărbătoarea de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României

Liliana Moldovan

„Sfântul slăvit şi atotlăudat Apostol ANDREI, s-a născut în orăşelul Betsaida, de pe malul Lacului Ghenizaret şi a fost fiul lui Iona din Galileea, şi fratele lui PETRU, primul dintre ucenicii Domnului Hristos. Înainte de a fi apostol al Domnului, Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântul Ioan Botezătorul. Dar dacă a auzit, a doua zi după Botezul lui Iisus în Iordan, pe dascălul său Ioan, arătând cu degetul către Iisus şi zicând: „Iată Mielul lui Dumneuzeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29), Sfântul Andrei, lăsându-l pe Ioan, a urmat după Hristos, zicând fratelui său Petru: „AM GĂSIT PE MESIA, CARE SE TÂLCUIEŞTE HRISTOS” ( Ioan 1, 41). Şi astfel, l-a atras şi pe Petru spre dragostea lui Hristos. Drept aceea, Sfântului Andrei i se mai spune şi „APOSTOLUL CEL DINTÂI CHEMAT AL DOMNULUI”.
Din zilele acelea ca şi ceilalţi Apostoli, Sfântul Andrei a urmat Mântuitorului însoţindu-L pe drumurile Ţării Sfinte, adăpându-se din izvorul nesecat al dumnezeieştilor descoperiri pe care le aducea Mântuitorul. A fost martor faptelor minunate săvârşite de Domnul, s-a împărtăşit din cuvântul dumnezeiesc, dătător de viaţă al credinţei celei noi întemeiată de Hristos şi, mai presus de toate, a văzut Patimile Domnului, a plâns moatea Lui pentru noi şi s-a întărit în credinţă, în ziua Învierii.
După Înălţarea Domnului la cer şi după Cinzecime, Tradiţia Bisericii ne spune că Apostolii au tras la sorţi şi au mers în toată lumea, pentru propoveduire. Atunci, acestui întâi chemat, – i-a căzut sorţul să meargă în Bitinia, Bizanţia, Tracia, Macedonia, cu ţinuturile din jurul Mării Negre, până la Dunăre şi Sciţia, adică Dobrogia noastră de astăzi, şi până la Crimeea. A umblat în aceste locuri nu în grabă, ci în fiecare zobovind şi răbdând multe împotriviri şi nevoi, pe toate biruindu-le cu ajutorul lui Hristos. S-a întors la urmă din nou în Bizantia, hirotonind acolo episcop pe Stahie şi, străbătând celelalte ţări, a ajuns în ţinutul Peloponezului, unde pe mulţi i-a atras de la idoli la Hristos.
A avut un sfârşit de mucenic, fiind răstignit, în anul 69 la Patras lângă Corint în Grecia, cu capul în jos, pe o cruce în formă de X, căruia i s-a spus:”CRUCEA SFÂNTULUI ANDREI”.
Tradiţia Bisericească, ne spune într-o colindă tradiţională de „Schitul Sf. Andrei”, unde Decebal şi Traian ascultau slujbele de acolo. Multe Biserici, Schituri, Mănăstiri, credincioşi, în semn de recunoştinţă, poartă numele Sf. Andrei,
„Pe propoveduitorul credinţei la geto-daci şi slujitor al Cuvântului, pe ANDREI cel dintâi chemat să-l lăudăm, că pe strămoşii noştri i-a adus la credinţa lui Hristos, crucea în mâini ţinând şi izbăvind din înşelăciunea diavolului sufletele lor, pe care le-a adus la Dumnezeu ca dar bine primit. Pe acesta, toţi ROMÂNII să-l lăudăm, să-l cinstim, ca să se roage neîncetat lui Hristos Dumnezeu să ne ferească de toată răutatea şi să mântuiască sufletele noastre” (Stihira glasului 6 la Utrenia din 30 noiembrie).”
Astfel scrie înt-un articol preot ortodox român, Ilie Bucur Sărmășanul. Autorul articolului este membru al Ligii Scriitorilor Români-Filiala Mureș din anul 2011. Pr. Iliei Bucur Cașu a deputat publicistic în 1990 în cotidianul „Cuvântul Liber”, ziar cu care colaborează și în ziua de azi fiind autorul rubricii „Picuri de înțelepciune”. A colaborat, de asemenea cu Agenția de presă „Așii Români” din Germania și este cunoscut ca autor al unor volume de cugetări, antologii și scrieri religioase dintre care menționăm :
1. – „1001 Cugetări” – Antologie, ed. Nico – 2008
2. – „1001 Cugetări” – Antologie, ed. Nico – 2009
3. – „1001 Cugetări” – Antologie, ed. Nico – 2009
4. – „1001 Cugetări” – Antologie, ed. Nico – 2010
5. – „1001 Cugetări” – Antologie, ed. Nico – 2010
6. – „1001 Cugetări” – Antologie, ed. Nico – 2011
7. – „1001 Cugetări” – Antologie, ed. Nico – 2011
8. – „Flori alese din grădina părintelui Arsenie Boca” Antologie, ed. Nico – 2012
9. – „Comori Filocalice” – Antologie, ed. Nico – 2012
10. –„Flori alese din grădina părintelui Arsenie Boca – vol. II. Ed
11. „Reflecții sufletești” – Ed. Eikon, Cluj Napoca
12. „1001 Cugetări” – Vol. VIII, Ed. Nico
13. „1001 Cugetări” – Vol. IX, Ed. Școala Ardeleană – Cluj Napoca 2016
14. „1001 Cugetări” Vol. X, Ed. Napoca Nova 2016
15. „1001 Cugetări” vol XI, Ed. Napoca Nova 2017
16. „Religie și… Știință”, Ed. Napoca Nova 2017
17. „Știință și…Religie” Ed. Vatra veche 2016
18. „Restituiri antologice”-Cugetări din scrierile Ierarhului IRINEU de Alba Iulia – vol. I
19. „Restituiri antologice”- Cugetări din scrierile Ierarhului IRINEU-vol. II
20. „Maica Domnului –Ocrotitoarea noastră”
21. „1001 Cugetări”-vol. XII (la tipar)
22. „Reflecții sufletești în vremuri de restriște”
23. „Cugetări generatoare de bucurie sufletească și trupească” (la tipar).

Articolele sale sunt apreciate de publicul târgumureșean iar cărțile acestui iubitor de înțelepciune au fost apreciate de scriitori și critici literari precum : NICOLAE BĂCIUŢ (poet, scriitor, directorul Direcţiei Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional), regretatul poet și director al ziarului „Cuvântul Liber”- LAZĂR LĂDARU, VALENTIN MARICA (poet, senior–editor), DIMIRIE POPTĂMAŞ, (Preşedintele Fundaţiei Vasile Netea) și alții.

În textul referitor la Ziua Națională a României, Părintele Ilie a adunat gândurile despre neam și țară ale unor nemuritori istorici, scriitori și oameni de cultură români precum Mihai Eminescu, Mihail Kogălniceanu, Dimitrie Bolintineanu, Vasile Conta, Ion Luca Caragiale, maria Burian. Dintre aceștia voi exemplifica cu mesajul lui Mihail Kogălniceanu (scriitor român și istoric) care scria : „SĂ NE UNIM TOȚI ROMÂNII, mai ales acum, într-un singur și mare țăl (scop), fără deosebire de stări, de partide, țălul de a scoate țara noastră din haosul, ignoranța și moralizația de astăzi…” „NOI ROMÂNII nu putem fi puternici până când nu ne vom uni cu toții în unul și același corp politic”. „TREBUIE SĂ UITĂM patimile și urele (ura) dintre noi, să ne dăm mâna cu toții, să încongiurăm (cuprindem) cu dragoste și respect ȚARA și POPORUL”.
În privința urărilor adresate tuturor celor care „cinstesc pământul și neamul străbun”, părintele Ilie Bucur Cașu, nu mai are decât un singur lucru de spus : „LA MULȚI ANI DRAGĂ ROMÂNIE; LA MULȚI ANI DRAGI ROMÂNI”! „L A MULȚI ANI”, acelora care s-au învrednicit a purta numele Sf. ANDREI, cu toate diminutivele aferente!”

Liliana Moldovan

Related posts

Cele două valenţe ale eroilor : Eseu

Liliana Moldovan

La cenaclul literar„Al.Florin Țene” –  Medalionul literar-muzical „Sub semnul Iisus „La cenaclul literar„Al.Florin Țene” –

Liliana Moldovan

Există o criză a poeziei?

Liliana Moldovan

 „Sunt frumosul nebun” și alte poeme de Al.Florin Țene

Liliana Moldovan

Cartea  NEÎNFRÂNȚII-Reeducarea de la Aiud  de dr.Ionuț Țene –o panorama a  universului concentrațional de la Aiud                              

Liliana Moldovan

Drum bun printre stele, domnul Dan Teodorescu!

Theodora-Raluca Paun

Lasă un comentariu

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy